فرآیند تولید صنعتی لاستیک

فرآیند تولید صنعتی لاستیک

فرآیند تولید صنعتی لاستیک

لاستیک پخت نشده - طبیعی یا مصنوعی - در دماهای بالا و در شرایطی که با فشار مخلوط میگردد به صورت یک سیال ویسکوالاستیک در میآید.

لاستیک پخت نشده - طبیعی یا مصنوعی - در دماهای بالا و در شرایطی که با فشار مخلوط میگردد به صورت یک سیال ویسکوالاستیک در میآید. در شرایط فراورش فوق انواع مواد شیمیایی از قبیلی لاستیک، پرکننده ها، و رنگدانه ها را می توان به لاستیک اضافه کرد و محصولی پخت نشده بنام «آمیزه لاستیک» را تشکیل داد. اجزاء آمیزه کاری عموماً از طریق دو نوع مخلوط کن - یعنی اسیاب دو غلتکی یا مخلوط کننده داخلی - به لاستیک افزوده می شوند.

آسیاب دو غلتکی از دو غلتک فلزی سنگین تشکیل شده که به منظور کنترل دما، جداره داخلی آنها به بخار و آب سرد مجهز هستند. غلتکها با یک فاصله معین جدایش، که در اول کار تنظیم میگردد به طرف یکدیگر میچرخند تا لاستیک را با نیروی برشی زیاد از فاصله جدایش عبور داده و آمیزه را مخلوط کنند. لاستیک معمولاً در اطراف یکی از غلتکها نوار تشکیل میدهد. اکثر مواقع به منظور افزایش نیروی برشی، دو غلتک طوری تنظیم می گردند تا با سرعت متفاوت نسبت به یکدیگر بچرخند. مخلوط کردن آسیابی یکی از قدیمیترین روشهای مخلوط سازی لاستیک است که به اوایل صنعت لاستیک بر میگردد. این روش نسبتاً کند بوده و اندازهٔ پیمانه های (بچ ) آن محدود است. مخلوط کنهای داخلی مسائل فوق را ندارند.

مخلوط کن داخلی ابتدا توسط ف. هابن بوری در سال ۱۹۱۶ ابداع شد. امروزه مخلوطکنهای بن بوری معمولترین مخلوط کنهای مورد استفاده میبانیای جلوط کنه دو تيغه چرخان دارند که در یک حفرهٔ فلزی به طرف یکدیگر میچرخند. ابتدا از طریق یک شیب تند، لاستیک و پرکننده و انواع مواد شیمیایی داخل حفره می شوند و پس از کامل شدن سیکل مخلوط آمیزه از طریق دریچه ای که در ته مخلوطه کن قرار دارد تخلیه میگردد.

زمان مخلوطسازی بن بوری با شکل و اندازهٔ تیغههای چرخان، سرعت چرخش و توان موتور چرخانندهٔ تیغه ها برحسب اسب بخار تعیین میگردد. طی سالها، سرعت چرخش تیغهها بیشتر شده و اندازه پیمانه ها بزرگتر شده اند. امروزه یک بن بوری شماره ۲۷ میتواند پیمانه ای بیش از هزار پوند داشته باشد و در مواردی آمیزه را در کمتر از ۲ دقیقه بطور کامل مخلوط کند. البته بخاطر اینکه لاستیک موجود در بن بوری انرژی زیادی جذب میکند دمای پیمانه قبل از خالی و سرد کردن تا بیش از ۱۴۹°C گرم می شود.

پس از مخلوط شدن آمیزه لاستیکی معمولاً آنرا آسیاب نموده و به یک غلتک زن یا به اکسترودر تغذیه می کنند. اگر لاستیک پخت نشده برای پوششی بکارگرفته شود سه یا چهار غلتک مورد استفاده قرار میگیرد. اگر قرار باشد لاستیک پخت نشده به مصرف تایر یا تسمه نقاله، و یا لوله شیلنگ برسد از اکستر و در استفاده میکنند. پس از مراحل غلتک زنی یا اکستروژن، قطعات لاستیک پخت نشده معمولاً در مرحله ای از ساخت به یکدیگر مربوط (مونتاژ) می شوند. برای مثال اجزاء تایر پخت نشده بطور دستی به همراه سایر اجزاء سازنده لایه های داخلی تایر در یک قالب استوانهای چرخان قرار داده می شوند. بطریق مشابه در ساخت تسمه های نقاله لایه های نورد شده بر روی یکدیگر قرار گرفته و بالاستیک خاصی که اکسترود گردیده، پوشش داده می شوند.

پس از اینکه محصول لاستیکی پخت نشده شکل گرفت، باید پخت گردد، در مورد تایر محصول پخت نشده در یک پرسی Bag-O-Matic قرار داده میشود و تحت دما و فشار بالا پخت شده و شکل قالب تایر را بخود میگیرد. اکثر محصولات لاستیکی دیگر نیز در دما و فشار بالا پخت می شوند. گاهی بعضی از محصولات در یک اتوکلا و تحت فشار بخار پخت می شوند. دمای پخت لاستیک میتواند از ۱۰۰°C تا ۲۰۴°C باشد. هر چه دمای پخت بالا باشد سیکل پخت کوتاه خواهد بود. اکثر دمای بالا پخت میشوند. بعلاوه بخاطر اینکه در محصول، گازی بوجود نیاید و خلل و فرج درست نکند پخت تخت فشار بالا انجام میگیرد.

....انتقادات شما
انتقادات و پیشنهادات شما
ما را در تولید محصولات بهتر یاری کنید