جدول پخش آگهی تبلیغاتی شرکت زرین گام

جدول پخش آگهی تبلیغاتی شرکت زرین گام

جدول پخش آگهی تبلیغاتی شرکت زرین گام

زمان پخش آگهی های شرکت زرین گام در صدا و سیما و شبکه های رادیویی

جدول پخش در شبکه های صدا و سیما:

جدول پخش آگهی بازرگانی شرکت زرین گام

 

جدول پخش آگهی بازرگانی شرکت زرین گام

جدول پخش در شبکه های رادیو :

تیزر تبلیغاتی شرکت زرین گام

 

....انتقادات شما
انتقادات و پیشنهادات شما
ما را در تولید محصولات بهتر یاری کنید

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 474 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 474 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zarringam/zarringam/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zarringam/zarringam/storage/framework/sessions/8c89ad78d50a5e5dba2b99068d0712b7cdceb18c', 'contents' => 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"tPz9NIydiOQrRns2LZRgu4dCgaWHb2sLYjXreAVA";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:216:"http://www.zarringam.com/news/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1582477138;s:1:"c";i:1582477138;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zarringam/zarringam/storage/framework/sessions/8c89ad78d50a5e5dba2b99068d0712b7cdceb18c', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"tPz9NIydiOQrRns2LZRgu4dCgaWHb2sLYjXreAVA";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:216:"http://www.zarringam.com/news/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1582477138;s:1:"c";i:1582477138;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zarringam/zarringam/storage/framework/sessions/8c89ad78d50a5e5dba2b99068d0712b7cdceb18c', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"tPz9NIydiOQrRns2LZRgu4dCgaWHb2sLYjXreAVA";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:216:"http://www.zarringam.com/news/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1582477138;s:1:"c";i:1582477138;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('8c89ad78d50a5e5dba2b99068d0712b7cdceb18c', 'a:5:{s:6:"_token";s:40:"tPz9NIydiOQrRns2LZRgu4dCgaWHb2sLYjXreAVA";s:4:"lang";s:2:"fa";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:216:"http://www.zarringam.com/news/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1582477138;s:1:"c";i:1582477138;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 61